Službenik za zaštitu osobnih podataka u
Zagrebačkim pekarnama Klara d.d.:

Sanja Krnjić
01/3688 420
E-mail: sanja.krnjic@klara.hr

PRAVILA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Zagrebačke pekarne Klara d.d. učinit će sve da zaštiti vašu privatnost i osobne podatke kupaca – obrtnika, učenika na odrađivanju praktičnog dijela nastave i studenata koji rade kod nas preko studentskog ugovora, a kojim osobnim podatcima raspolažemo. Svi osobni podatci s kojima raspolažemo će biti korišteni u skladu s Zakonom i Uredbom o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Pravni temelj prikupljanja i obrade osobnih podataka je Ugovor o kupoprodaji, a Ugovor o obavljanju praktičnog dijela nastave, te studentski Ugovor.

 

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Za kupce – obrtnike:

 • Naziv
 • adresu
 • kontakt – podatke uključujući adresu elektroničke pošte

Za učenike:

 • Ime i prezime
 • adresu
 • IBAN račun
 • Naziv škole i razred

Za studente:

 • Ime i prezime
 • adresu
 • IBAN račun

Za webshop:

 • Ime i prezime
 • E-mail adresa
 • Broj telefona
 • Adresa dostave
 • Mjesto dostave i poštanski broj

 

ŠTO ČINIMO S PODACIMA KOJE PRIKUPIMO?

Podatke za kupce-obrtnike čuvamo trajno, sukladno zakonskim propisima. Podatke za učenike i studente čuvamo tri godine od završetka prakse, odnosno tri godine od prestanka rada studenta.

Podatke za web shop pohraniti ćemo na razdoblje od 3 godine, osim onih za koje važeći zakonski propisi ne nalažu duže razdoblje čuvanja.

 

PRIKUPLJAMO IH?

 • zbog ostvarivanja poslovne suradnje
 • zbog izvršavanja zakonskih obveza
 • zbog evidencije

 

SIGURNOST

Sigurnost vaših podataka nam je važna. Kako bismo spriječili neautorizirani pristup vašim podatcima ili njihovo otkrivanje, osigurali smo odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke sustave zaštite kojima štitimo i čuvamo podatke koje prikupljamo.

Osobni podatci sadržani u zbirci daju se na korištenje drugim osobama samo uz pisanu privolu ispitanika, osim u slučajevima kada je Zakonom propisano da privola nije potrebna.

Svi naši ispitanici imaju pravo na:

– uvid u osobne podatke sadržane u zbirci koji se na njega odnose

– ispis osobnih podataka sadržanih u zbirci koji se na njega odnose

Ispitanik ima pravo podnijeti zahtjev ovlaštenoj osobi Voditelja zbirke radi ostvarivanja prava na:

– dopunu, izmjenu ili brisanje nepotpunih i netočnih podataka o sebi obavijesti u svezi obrade osobnih podataka koji se na njega odnose.

Zahtjev se podnosi usmeno i elektronskim putem. Ispitanik koji smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Zakonom o zaštiti osobnih podataka ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.