2012

2012

započet je Projekt preseljenja Društva „Zagrebačke pekarne Klara d.d.“ na centralnu lokaciju, kao i rekonstrukcija prozvodnog pogona na istoj lokaciji. Projektom je bilo obuhvaćeno zatvaranje dotadašnjih aktivnih proizvodnih pogona u Samoboru (Perkovčeva 108) i Zagrebu (Planinska b.b.) i pridruživanje istih jednoj lokaciji.