1993

1993

rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju započeta je njegova privatizacija kao dioničkog društva.