1978

1978

izgrađen je novi pekarski pogon na lokaciji u Jastrebarskom nedaleko Zagreba.