1973

1973

izgrađena tvornica kolača i slastica u gradu Zagrebu na lokaciji u Dalmatinskoj ulici.