1965

1965

započela je izgradnja modernih pekarskih pogona u Zagrebu i Samoboru, a koji su pušteni u rad 1969. godine.