1945.

1945.

osnovano je “Gradsko pekarsko poduzeće”

preteče današnje tvrtke, koje je u razdoblju od 1952. do 1962. godine bilo podijeljeno na 16 samostalnih pekarskih poduzeća.