1909.

1909.

osnovana je “Gradska pekarna d.d.”

u Dalmatinskoj ulici u Zagrebu.