ŽEMLJA 5+1

ŽEMLJA 5+1

Pšenično bijelo pecivo

 

Šifra proizvoda
Težina jednog proizvoda
Trajnost proizvoda u danima
A34368 360 g 2
Barkod
3858881321595