PAKIRANI ŠESTINSKI KRUH

PAKIRANI ŠESTINSKI KRUH

Raženi miješani kruh

 

Šifra proizvoda
Težina jednog proizvoda
Trajnost proizvoda u danima
A26695 600 g 3
Barkod
3858881324954
Kategorija: