PAKIRANI KRUH ALPSKI VELIKI

PAKIRANI KRUH ALPSKI VELIKI

Raženi miješani kruh

 

Šifra proizvoda
Težina jednog proizvoda
Trajnost proizvoda u danima
A26726 800 g 3
Barkod
3858881320673
Kategorija: