PAKIRANI KRUH ALPSKI MALI

PAKIRANI KRUH ALPSKI MALI

Raženi miješani kruh

 

Šifra proizvoda
Težina jednog proizvoda
Trajnost proizvoda u danima
A26714 500 g 3
Barkod
3858881320437
Kategorija: